ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

e-Εξυπηρέτηση

Ηλεκτρονική έκδοση Πιστοποιητικών

Ο Δήμος μας παρέχει τη δυνατότητα, προς πολίτες και επιχειρήσεις, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών, να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αιτήματος και να ορίσουν τον τρόπο παραλαβής του.

Απλά, Με ασφάλεια, Ηλεκτρονικά.

Δείτε τις αιτήσεις