ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
claim

Διαθέσιμες Αιτήσεις

Βρείτε την αίτηση που σας ενδιαφέρει. Κάνοντας κλικ στις Λεπτομέρειες της κάθε αίτησης μπορείτε να ενημερωθείτε για την διαδικασία υποβολής.

Φίλτρα
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για κάθε χρήση

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης για κάθε χρήση

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για κάθε χρήση

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας για κάθε χρήση

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Αίτηση για έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση για έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αίτηση για έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Αίτηση για έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ (ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ)

Αίτηση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου από ιδιώτη και δήλωση φροντίδας, τήρησης κανόνων ευζωίας και μη πώλησης ή χρήσης για αναπαραγωγή

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Αίτηση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου από φορέα ή επιχείρηση και δήλωση φροντίδας, τήρησης κανόνων ευζωίας και μη πώλησης ή χρήσης για αναπαραγωγή

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Αβδήρων

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αίτηση έγκρισης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 202 § 2, περί «Επιχορηγήσεων και Βοηθημάτων» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΝΕΑ ΦΑΣΗ

Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση»

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αίτηση διακοπής έκδοσης λογαριασμού ΔΕΥΑ Αβδήρων σε έντυπη μορφή και αποστολή του σε ηλεκτρονική διεύθυνση

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ)

Γενική αίτηση προς τη ΔΕΥΑ Αβδήρων για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Αίτηση ένταξης στα εκπτωτικά τιμολόγια της ΔΕΥΑ Αβδήρων

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίου σε παιδικό σταθμό του Δήμου Αβδήρων

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Ν.4442/2016

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αίτηση χορήγησης προέγκρισης και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ

Επικοινωνία με τον Δήμο Αβδήρων σχετικά με αίτημα ή παράπονο που αφορά στις Δημοτικές υπηρεσίες

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση νέας ηλεκτροδότησης για ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Αίτηση από τον συγγενή για την μεταφορά των οστών σε άλλο κοιμητήριο το οποίο θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία που αφορούν το κοιμητήριο (π.χ. ονομασία, περιοχή και Δήμος όπου ανήκει το κοιμητήριο), για να χορηγηθεί η Βεβαίωση μεταφοράς των οστών.

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Αίτηση παραχώρησης οικοπέδου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1536/7-2-2023 Ανακοίνωση (Αριθ. Απόφασης 143/2022 ΑΔΑ: 946ΟΩ6ΓΞ0Λ) του Δημάρχου Αβδήρων.

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων στο πλαίσιο του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, διαθέτει δωρεάν στους κατοίκους κάδους οικιακής κομποστοποίησης με στόχο την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων.

Λεπτομέρειες/
Υποβολή
ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Λεπτομέρειες/
Υποβολή