ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Ν.4442/2016

Επαρχιακή Οδός Βαφέικων-Αβδήρων, Γενισέα, ΤΚ 67064

Τηλεφωνικό κέντρο: 2541352550

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@avdera.gr


Μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Ν.4442/2016.

Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να επισυνάψετε σχετικό δικαιολογητικό.

Στο τέλος της αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής της απάντησης.


upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  1. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης χρήσης μουσικής