ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επαρχιακή Οδός Βαφέικων-Αβδήρων, Γενισέα, ΤΚ 67064

Τηλεφωνικό κέντρο: 2541352550

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@avdera.gr


Μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να επισυνάψετε σχετικά δικαιολογητικά.

Στο τέλος της αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής της απάντησης.


upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  1. Γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Τοπογραφικό σκαρίφημα αποτύπωσης ως προς την θέση και την έκταση κοινόχρηστου χώρου από μηχανικό
  3. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη καταστήματος για την ορθότητα του διαγράμματος