ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αίτηση ένταξης στα εκπτωτικά τιμολόγια της ΔΕΥΑ Αβδήρων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

3ο χλμ Ξάνθης - Λάγους, Τ.Κ. 6700, Νέος Ζυγός Ξάνθης

ΤΗΛ: 2541352520-9, FAX: 2541352530 | email: deyaa@avdera.gr


Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των εκπτωτικών τιμολογίων της ΔΕΥΑΑ, με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί κάποιος καταναλωτής σε αυτά καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση.

Δικαίωμα να ενταχθούν στα εκπτωτικά τιμολόγια έχουν όσοι δεν έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα προς την επιχείρηση. Όσοι ενταχθούν χάνουν το δικαίωμα χρήσης του εκπτωτικού τιμολογίου, σε περίπτωση που δεν εξοφλήσουν εγκαίρως δύο λογαριασμούς.

Σε περίπτωση συστέγασης των δικαιούχων με άλλα άτομα ή οικογένειες θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων όλων των ατόμων που συστεγάζονται.


Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ορίζεται έκπτωση 50%, σε όλες τις κλίμακες τιμολόγησης του οικιακού τιμολογίου, σε πολύτεκνες οικογένειες, για την πρώτη κατοικία τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι εξής:

ØΑίτηση προς τη ΔΕΥΑΑ.

ØΠιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ØΕκκαθαριστικό.

ØΕ1.

Προϋποθέσεις:

Η πολύτεκνη οικογένεια να έχει τουλάχιστον τέσσερα προστατευμένα μέλη ηλικίας έως 24 ετών.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου) να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.


Β. ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ορίζεται έκπτωση 50%, στις δύο πρώτες κλίμακες του οικιακού τιμολογίου, σε τρίτεκνες οικογένειες, για πρώτη κατοικία τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι εξής:

ØΑίτηση προς τη ΔΕΥΑΑ.

ØΠιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ØΕκκαθαριστικό.

ØΕ1.

Προϋποθέσεις:

Η τρίτεκνη οικογένεια να έχει τρία προστατευμένα μέλη ηλικίας έως 24 ετών.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου) να μην υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.


Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Ορίζεται έκπτωση 50%, στις δύο πρώτες κλίμακες του οικιακού τιμολογίου, σε οικογένειες νεφροπαθών, για την πρώτη κατοικία τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι εξής:

ØΑίτηση προς τη ΔΕΥΑΑ.

ØΠιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ØΙατρική βεβαίωση, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η πάθηση της νεφροπάθειας.

ØΕκκαθαριστικό.

ØΕ1.

Προϋποθέσεις:

Ένα μέλος της οικογένειας να πάσχει από νεφροπάθεια.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου) να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.


Δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ορίζεται έκπτωση 50%, στις δύο πρώτες κλίμακες του οικιακού τιμολογίου, σε οικογένειες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, για την πρώτη κατοικία τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι εξής:

ØΑίτηση προς τη ΔΕΥΑΑ.

ØΠιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο Αβδήρων.

ØΑποδεικτικό αναπηρίας, θεωρημένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όπου θα φαίνεται ευκρινώς και το ποσοστό αναπηρίας.

ØΕκκαθαριστικό.

ØΕ1.

Προϋποθέσεις:

Ένα μέλος της οικογένειας να έχει αναπηρία από 80% και πάνω.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου) να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.


Ε. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ορίζεται έκπτωση 50%, στις τις δύο πρώτες κλίμακες του οικιακού τιμολογίου, σε μονογονεϊκές οικογένειες, για την πρώτη κατοικία τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι εξής:

ØΑίτηση προς τη ΔΕΥΑΑ.

ØΠιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ØΕκκαθαριστικό.

ØΕ1.

Προϋποθέσεις:

Ο λογαριασμός ύδρευσης να εκδίδεται στα στοιχεία του γονέα της μονογονεϊκής οικογένειας που πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.


ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ορίζεται έκπτωση 50% στις τις δύο πρώτες κλίμακες του οικιακού τιμολογίου, στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (όπως αυτοί ορίζονται με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3359/28-7-2021), για οικιακή χρήση στην πρώτη κατοικία τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι εξής:

ØΑίτηση προς τη ΔΕΥΑΑ.

ØΑποδεικτικό έγκρισης υπαγωγής στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

ØΕ1.

Προϋποθέσεις:

Ο λογαριασμός ύδρευσης πρέπει να εκδίδεται στα στοιχεία του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.


upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
  3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1
  4. (Κατηγορία Γ) Ιατρική βεβαίωση, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η πάθηση της νεφροπάθειας.
  5. (Κατηγορία Δ) Αποδεικτικό αναπηρίας, θεωρημένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, όπου θα φαίνεται ευκρινώς και το ποσοστό αναπηρίας.
  6. (Κατηγορία ΣΤ) Αποδεικτικό έγκρισης υπαγωγής στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.