ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για κάθε χρήση

Επαρχιακή Οδός Βαφέικων-Αβδήρων, Γενισέα, ΤΚ 67064

Τηλεφωνικό κέντρο: 2541352550

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@avdera.gr


Εκδώστε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπου θα αναγράφεται η μόνιμη διεύθυνσή σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση είναι το Έντυπο Ε1 από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας και ένας λογαριασμός ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ ή άλλου παρόχου).

Στο τέλος της αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής του πιστοποιητικού.


upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1
  3. Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης