ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αίτηση από τον συγγενή για την μεταφορά των οστών σε άλλο κοιμητήριο το οποίο θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία που αφορούν το κοιμητήριο (π.χ. ονομασία, περιοχή και Δήμος όπου ανήκει το κοιμητήριο), για να χορηγηθεί η Βεβαίωση μεταφοράς των οστών.

Η Αίτηση από τον συγγενή Α΄ Βαθμου (για τους υπολοίπους πληρεξούσιο) για την μεταφορά των οστών σε άλλο κοιμητήριο το οποίο θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία που αφορούν το κοιμητήριο (π.χ. ονομασία, περιοχή και Δήμος όπου ανήκει το κοιμητήριο), για να χορηγηθεί η Βεβαίωση μεταφοράς των οστών.


Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  1. Αντιγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου