ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος [άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147)]

Επαρχιακή Οδός Βαφέικων-Αβδήρων, Γενισέα, ΤΚ 67064

Τηλεφωνικό κέντρο: 2541352550

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@avdera.gr


ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος [άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147)].


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά και να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά πηγαίνοντας στην σελίδα του Δήμου avdera.gov.gr. Επιλέγοντας το εικονίδιο με το όνομα “Ηλεκτρονική Αίτηση ΣΟΧ” , στην νέα σελίδα που θα ανοίξει εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet και συμπληρώνουν την αίτηση και επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά. Διαφορετικά μπορούν να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο email sox@avdera.gr Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.


Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση των κωδίκων ταξιςνετ δεν απαιτεί την υποβολή αίτησης με υπογραφή μιας και γίνεται ταυτοποίηση απο τους κωδικούς taxis. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται με email πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 2. Δικαιολογητικά 2
 3. Δικαιολογητικά 3
 4. Δικαιολογητικά 4
 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 5
 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 6
 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7
 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 8
 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 9
 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 10
download docs ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4